“Umrah, sebuah ibadah yang menghantar kita pada ketenangan batin”